Samen met ouders

Schoolverzekering

De ouderraad sluit elk jaar voor alle kinderen een schoolongevallenverzekering af. Daardoor is elk kind verzekerd voor letsel als gevolg van een ongeval tijdens de schooltijden en maximaal 1 uur vóór en 1 uur nà schooltijd. Deze verzekering geldt ook voor de schoolreis en het schoolkamp. Ook is er een inzittendenverzekering voor auto’s in opgenomen. Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders, als zij dat wensen, bij de verzekeringsmaatschappij de ongevallenverzekering uitbreiden. Voor spullen die van huis zijn meegenomen en kwijtraken en/ of beschadigen is de school niet aansprakelijk.

Terug