Communicatie

Communicatie

Het is prettig wanneer ouders open met ons communiceren. Dat mag u vanzelfsprekend ook van ons verwachten. Wij hebben communicatie, openheid en transparantie naar ouders hoog in het vaandel staan. Heeft u een vraag, een op- of aanmerking, komt u dan gerust langs. De groepsleerkracht of de directie staat u zeker te woord. Wij vinden het belangrijk dat u eerst met de groepsleerkracht in gesprek gaat, voordat u met de directie spreekt. U kunt ook met algemene zaken bij de ouderklankbordgroep of medezeggenschapsraad terecht. Als we horen wat er speelt, kunnen we er iets mee doen. Op OBS De Klimroos streven wij naar het onderhouden van heldere communicatielijnen. Het dient duidelijk te zijn wie verantwoordelijk is voor iedere vorm van communicatie en op welke manier dat gebeurt. Bij communicatie staat de persoonlijke ontmoeting voorop. OBS De Klimroos vindt een goede communicatie richting ouders belangrijk. Hiervoor hebben wij een aantal media:

  • De schoolgids
  • De Klimroos-app, met daarin onder andere de jaarkalender en schoolnieuws
  • E-mail
  • Website en social media

De Schoolgids
Algemene informatie over OBS De Klimroos de organisatie van onze school etc. vindt u in de schoolgids. Deze is ook op onze website te lezen. Nieuwe ouders ontvangen een schoolgids bij inschrijving. Jaarlijks wordt deze gids aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen en plannen.

Download hier onze schoolgids.

De Klimroos-app
Wij maken voor onze communicatie met ouders gebruik van De Klimroos-app. Dit is een online, afgeschermde en veilige omgeving voor het uitwisselen van informatie tussen ouders, school en leerkrachten. U ontvangt alle schoolpost, maar ook een uitnodiging voor een oudergesprek digitaal. Ook bekijkt u hier foto’s en de schoolkalender. Tevens is het mogelijk om hier verlof aan te vragen.

E-mail
Alle teamleden zijn via de chatmodule in De Klimroos-app of per e-mail op school te bereiken. Voor de e-mailadressen van de collega’s verwijzen wij u door naar de website van de school.

Website en social media
Veel informatie over de school is voor ouders en kinderen te vinden via de website. Deze wordt actueel gehouden. Op Facebook en Instagram zullen steeds actuele zaken de revue passeren. Het geeft een kijkje in onze school.

Wij beschikken over een protocol ‘Informatieverstrekking aan ouders’. Daarnaast is een protocol aanwezig, dat de informatieverstrekking regelt indien de ouders gescheiden zijn.

Terug

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165 534287

info@nulldeklimroos.nl