Samen met ouders

Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is nodig om (buiten)schoolse activiteiten en dergelijke mogelijk te kunnen maken. De Klimroos vindt het belangrijk om met behulp van die bijzondere activiteiten een bijdrage te kunnen leveren aan de ontdekking en de ontwikkeling van de talenten van uw kind. De Klimroos wil voor uw kind aantrekkelijk en kwalitatief goed onderwijs verzorgen. Dat betekent dat we binnen en buiten de lessen extra zaken willen regelen om het onderwijs voor uw kind beter, afwisselender en uitdagender te maken. Denkt u daar bij aan buitenschoolse activiteiten, excursies, kunst- en cultuur beleving en sport & spel, maar aan ook de schoolreis, sinterklaas- en kerstviering, carnaval en dergelijke.

De Klimroos kan besluiten de extra activiteiten niet te organiseren als daarvoor onvoldoende ouderbijdragen worden betaald. Ouders zijn niet tot betalen verplicht, maar wij willen ouders wel nadrukkelijk stimuleren om hun kind(eren) in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan de activiteiten. Samen zorgen we voor een fijne, rijke schooltijd met mooie herinneringen.

In schooljaar 2022 - 2023 is de vrijwillige ouderbijdrage door de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad in een voor iedereen openbare vergadering vastgesteld op €42,50 per schoolgaand kind. In groep 8 komt daar een bijdrage van €50,- bij voor het schoolkamp.

Aan het begin van het schooljaar krijgen ouders een betaalverzoek via Schoolkassa voor de vrijwillige ouderbijdrage. Ouders waarvoor deze bijdrage een bezwaar is, kunnen contact op nemen met de directie. Ook de volgende paragraaf over Stichting Leergeld biedt meer informatie.

Stichting Leergeld
De kosten voor de ouderbijdrage, die gebruikt worden voor het schoolkamp en/of reisje en alle overige activiteiten, zijn niet voor iedereen even eenvoudig te betalen. Dit geldt ook voor kosten m.b.t. sportclubs zoals contributies en sportkleding. Veel van deze kosten worden niet door de bijzondere bijstand vergoed. Is dit bij u ook het geval, dan kan Stichting Leergeld u misschien verder helpen. Stichting Leergeld richt zich op ouders van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. 

U kunt rechtstreeks contact opnemen:

Stichting Leergeld Roosendaal

Postbus 215

4700 AE Roosendaal

0165 399150 (ma. en woe. 10.00 uur -13.00 uur)

E-mailadres: leergeld.rsd@kpnmail.nl

Terug