Klassenouder en Ouderraad

Klassenouder en Ouderraad

Op school is de hulp van ouders onmisbaar! Zonder de bereidwillige medewerking van ouders zouden veel activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Dat varieert van hulp tijdens de sportdag of schoolreis, tot het verzorgen van het vervoer naar de schouwburg of excursie of het verrichten van kleine klussen in en om de school. Daarnaast vragen leerkrachten regelmatig hulp bij activiteiten in de klas. In principe hebben hulpouders hun eigen kind niet in een groepje, behalve bij het schoolreisje en het halen en brengen met de auto naar bijvoorbeeld voorstellingen en excursies.

Iedere groep heeft een klassenouder. Een klassenouder is de schakel tussen de ouders en leerkrachten. Aan het begin van het schooljaar worden in elke groep één of twee klassenouders benoemd. De klassenouder zorgt ervoor dat de taken worden verdeeld en vraagt om extra hulp indien dit noodzakelijk is. Jaarlijks wordt in onderling overleg tussen de kandidaten voor deze functie en de leerkracht van de betreffende klas de klassenouder bepaald.

De Ouderraad houdt zich niet bezig met onderwijskundige zaken, maar is actief binnen de verschillende activiteiten op school en ondersteunt de betrokkenheid van ouders. Op de algemene ouderraadsvergadering, aan het begin van het schooljaar, wordt aan alle ouders uitleg gegeven over het functioneren van de ouderraad. Tijdens de (openbare) vergaderingen van de ouderraad worden vooral de binnen- en buitenschoolse activiteiten voor de kinderen besproken. De ouderraad beheert het schoolfonds, waarin de vrijwillige ouderbijdrage wordt gestort. Jaarlijks wordt de hoogte van deze bijdrage tijdens de algemene ouderraadsvergadering door alle aanwezige ouders vastgesteld. 

U kunt de vrijwillige ouderbijdrage overmaken op NL76 INGB 0000 762042 t.n.v. Ouderraad De Klimroos o.v.v. de naam van uw kind(eren), klas en het schooljaar waarop de betaling betrekking heeft.

U bent van harte welkom om aan te sluiten bij de Ouderraad!

Oudergeleding van de OR:

 • Angelique Steegs (voorzitter a.i.)
 • Nicole Bol-Hogenes (secretaris/penningmeester)
 • Natalie Rutten
 • Liese Sweere
 • Judith Hofman
 • Jessica Gabriëls
 • Chermaine Hansen
 • Myra Fokkema
 • Duncan Stork
 • Silvia Claassen
 • Dynthia van den Broek
 • Angelique Steegs
 • Roos Maris Nussy

Contact: or.obsdeklimroos@hotmail.com 

Documentatie

De statuten van de ouderraad leest u hier.
De indeling van de commissies 2021-2022 leest u hier.

2021-2022

2020-2021

Terug

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165 534287

info@nulldeklimroos.nl