Samen met ouders

Klassenouder en Ouderraad

Op school is de hulp van ouders onmisbaar! Zonder de bereidwillige medewerking van ouders zouden veel activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Dat varieert van hulp tijdens de sportdag of schoolreis, tot het verzorgen van het vervoer naar de schouwburg of excursie of het verrichten van kleine klussen in en om de school. Daarnaast vragen leerkrachten regelmatig hulp bij activiteiten in de klas. Wanneer er vanuit ouder en kind geen bezwaar op is, mag een kind gewoon bij de eigen ouder in het groepje.

Klassenouder
Iedere groep heeft een klassenouder. Een klassenouder is de schakel tussen de ouders en leerkrachten. Aan het begin van het schooljaar worden in elke groep één of twee klassenouders benoemd. De klassenouder zorgt ervoor dat de taken worden verdeeld en vraagt om extra hulp indien dit noodzakelijk is. Jaarlijks wordt in onderling overleg tussen de kandidaten voor deze functie en de leerkracht van de betreffende klas de klassenouder bepaald.

Ouderraad
De ouderraad houdt zich niet bezig met onderwijskundige zaken, maar is actief binnen de verschillende activiteiten op school en ondersteunt de betrokkenheid van ouders. Op de algemene ouderraadsvergadering, aan het begin van het schooljaar, wordt aan alle ouders uitleg gegeven over het functioneren van de ouderraad. Tijdens de (openbare) vergaderingen van de ouderraad worden vooral de binnen- en buitenschoolse activiteiten voor de kinderen besproken. De ouderraad beheert het schoolfonds, waarin de vrijwillige ouderbijdrage wordt gestort. Jaarlijks wordt de hoogte van deze bijdrage tijdens de algemene ouderraadsvergadering door alle aanwezige ouders vastgesteld. De vrijwillige ouderbijdrage wordt aan het begin van ieder schooljaar geïnd via Schoolkassa.

U bent van harte welkom om aan te sluiten bij de ouderraad! In deze brochure leest u alles over wat de ouderraad bij ons op school is en doet.

Oudergeleding van de OR:

  • Nicole Bol-Hogenes (secretaris/penningmeester)
  • Natalie Rutten
  • Liese Sweere
  • Judith Hofman
  • Jessica Gabriëls
  • Chermaine Hansen
  • Duncan Stork
  • Silvia Claassen
  • Roos Maris Nussy


Contact: 
or.obsdeklimroos@hotmail.com 

Documentatie

De statuten van de ouderraad leest u hier.

2021-2022


2020-2021

Terug