Ouderklankbord

Ouderklankbord

Uit het oogpunt van kwaliteitszorg neemt OBS De Klimroos allerlei initiatieven om de mening van de ouders (en indirect de kinderen) te peilen. We hebben daarom een ouderklankbordgroep gevormd met de bedoeling het onderwijs aan de kinderen te optimaliseren. De directie wil met de ouders uit deze groep praten over allerlei zaken die onder de ouders leven. We bespreken onderwerpen die schoolbreed relevant zijn en geen problematiek van individuele aard. De school kan op die manier snel inspelen op aandachtspunten en verbeterpunten. De ouderklankbordgroep bestaat uit de directie en ouders van kinderen uit verschillende groepen. De bijeenkomsten zijn openbaar.

De MR is een formeler orgaan, de ouderraad gaat meer over praktische zaken (organisatie van activiteiten, besteding van de ouderbijdrage). De klankbordgroep is bedoeld om met wat onder de ouders leeft, aan de slag te gaan. Het uitwisselen van ideeën, brainstormen, verbeterpunten van de organisatie aankaarten en de kwaliteit van de school op een nog beter niveau te krijgen. Samen denken over hoe het beter kan. De bijeenkomsten staan onder voorzitterschap van de directieleden.

Terug

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165 534287

info@nulldeklimroos.nl