Ziekmelding, tandarts- of doktersbezoek

Ziekmelding, tandarts- of doktersbezoek

Wanneer uw kind ziek is, kunt u dit tussen 8.00 uur en 8.30 uur of tussen 12.30 uur en 13.00 uur aan ons doorgeven via telefoonnummer 0165-534287. In opdracht van de leerplichtambtenaar vragen wij bij ziekmelding altijd naar de verblijfplaats van uw kind. Als uw kind tijdens school ziek wordt, nemen wij contact met u op en vragen we u om uw kind op te halen.

Als uw kind zonder bericht niet op school verschijnt, wordt dit beschouwd als ongeoorloofd schoolverzuim en zijn wij verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

U wordt verzocht medische afspraken buiten schooltijd te plannen. Mocht dit in enkele gevallen niet mogelijk zijn, dient u de directie of leerkracht hiervan in kennis te stellen. Onder schooltijd mogen kinderen nooit zelfstandig de school verlaten, ook niet met toestemming van de ouders/verzorgers. Ze dienen altijd door een volwassene opgehaald te worden. Wij verwachten uw kind zowel voor als na de medische afspraak of behandeling (weer) op school.

Terug