Ziekmelding, tandarts- of doktersbezoek

Ziekmelding, tandarts- of doktersbezoek

Wanneer uw kind ziek is, kunt u dit tussen 8.00 uur en 8.30 uur of tussen 12.30 uur en 13.00 uur aan ons doorgeven via telefoonnummer 0165-534287. In opdracht van de leerplichtambtenaar vragen wij bij ziekmelding altijd naar de verblijfplaats van uw kind. Als uw kind tijdens school ziek wordt, nemen wij contact met u op en vragen we u om uw kind op te halen.

Als uw kind zonder bericht niet op school verschijnt, wordt dit beschouwd als ongeoorloofd schoolverzuim en zijn wij verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

U wordt verzocht medische afspraken buiten schooltijd te plannen. Mocht dit in enkele gevallen niet mogelijk zijn, dient u de directie of leerkracht hiervan in kennis te stellen. Onder schooltijd mogen kinderen nooit zelfstandig de school verlaten, ook niet met toestemming van de ouders/verzorgers. Ze dienen altijd door een volwassene opgehaald te worden. Wij verwachten uw kind zowel voor als na de medische afspraak of behandeling (weer) op school.

Terug

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165-534287

info@nulldeklimroos.nl