Ziekmelding, tandarts- of doktersbezoek

Ziekmelding, tandarts- of doktersbezoek

Wanneer uw kind ziek is, kunt u dit online melden via Parro.

Indien u niet over een smartphone of werkende internetverbinding beschikt, kunt u uw kind ook telefonisch ziek melden tussen 8.00 uur en 8.30 uur via telefoonnummer 0165 534287. Als uw kind tijdens school ziek wordt, nemen wij contact met u op en vragen we u om uw kind op te halen.

Als uw kind zonder bericht niet op school verschijnt, wordt dit beschouwd als ongeoorloofd schoolverzuim en zijn wij verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

U wordt verzocht medische afspraken buiten schooltijd te plannen. Mocht dit in enkele gevallen niet mogelijk zijn, dient u de directie of leerkracht hiervan in kennis te stellen. Onder schooltijd mogen kinderen nooit zelfstandig de school verlaten, ook niet met toestemming van de ouders/verzorgers. Ze dienen altijd door een volwassene opgehaald te worden. Wij verwachten uw kind zowel voor als na de medische afspraak of behandeling (weer) op school.

Terug

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165 534287

info@nulldeklimroos.nl