Contact
Ziekmelden en medische afspraken

Ziekmelden en medische afspraken

Ziekmelden
Wanneer uw kind ziek is, kunt u dit online melden via Parro.

Indien u niet over een smartphone of werkende internetverbinding beschikt, kunt u uw kind ook telefonisch ziek melden tussen 8.00 uur en 8.30 uur via telefoonnummer 0165 534287. Als uw kind tijdens school ziek wordt, nemen wij contact met u op en vragen we u om uw kind op te halen.

Medische afspraken
U wordt verzocht medische afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dient u de directie of leerkracht hiervan tijdig in kennis te stellen. Bij een afspraak onder schooltijd, moet u uw kind ophalen van school. Onder schooltijd mogen kinderen nooit zelfstandig de school verlaten, ook niet met uw toestemming. Mocht de tijd het toelaten, verwachten wij uw kind zowel voor als na de medische afspraak op school.

Ongeoorloofd afwezig
Als uw kind zonder bericht niet of te laat op school verschijnt, wordt dit beschouwd als ongeoorloofd schoolverzuim. Als dit te vaak gebeurt, moeten wij de leerplichtambtenaar inschakelen.

Terug