Onze school
Welkom op De Klimroos

Welkom op De Klimroos

Groei en bloeiOntwikkel en leerGeniet en speelElke dag weer De Klimroos is een kunstzinnige en sportieve basisschool in Roosendaal (Noord-Brabant). Tevens zijn er peutergroepen, een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang in onze school te vinden. Wij...

Lees verder

Schooltijden, vakanties en vrije dagen

Schooltijden Maandag 08.30 - 14.00 Dinsdag 08.30 - 14.00 Woensdag 08.30 - 14.00 Donderdag 08.30 - 14.00 Vrijdag 08.30 - 14.00   Vakanties  Herfstvakantie 14-10-2023 t/m 22-10-...

Lees verder

Schoolgids 2023 - 2024

Bekijk hier onze schoolgids 2023 - 2024. In onze gids vindt u alle belangrijke informatie over onze school, zoals onder meer: De organisatie en ontwikkeling van ons onderwijs Specialismes binnen onze school Klassenverdeling en groepsgroott...

Lees verder

Team, specialismen en taken

Een overzicht van alle teamleden vindt u hier, of via het hoofdmenu onder het kopje "Het team". Hier vindt u ook terug wie voor welke groep staat. Specialismen Binnen het team van De Klimroos zijn veel verschillende specialisten die samen met de dir...

Lees verder

Stichting OBO West-Brabant

Onze school maakt deel uit van de onderwijsstichting OBO. Alle openbare scholen uit de gemeenten Roosendaal, Halderberge, Rucphen, Moerdijk en Drimmelen maken hier deel vanuit. Het stichtingsbestuur bestuurt op afstand. Dit betekent dat het zich bezighou...

Lees verder

Praktische informatie

Hier vind je meer informatie over: Bewegingsonderwijs Huiswerk Eten en drinken Trakteren op school Sponsoring Controle hoofdluis Gevonden voorwerpen Schoolfotograaf Ontruimingsoefening Bewegingsonderwijs De kinderen vanaf groep 3 hebben gym...

Lees verder

Veiligheid in en rondom de school

Veiligheid in de school GedragsregelsGedragsregels zijn bedoeld ter voorkoming van ongewenst gedrag waarbij seksuele en/of intimiderende benadering een rol spelen. Op school zijn afspraken gemaakt en regels opgesteld omtrent gedrag en omgang met elkaar. ...

Lees verder

Bewegend en spelend leren

Elk kind heeft de natuurlijke behoefte om te bewegen. Kinderen die zich ontwikkelen door veel te bewegen, ontwikkelen zich beter dan kinderen die weinig of niet bewegen. Ze zijn fitter, gezonder en blijer. Door de lesstof om te zetten in spel, dans en bew...

Lees verder

Ontdekkend leren

Ontdekkend leren is een werkwijze die de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen als uitgangspunt neemt. Bij ontdekkend leren wordt thematisch gewerkt en nieuwe kennis wordt in de context geplaatst. Hierdoor leren kinderen verbanden zien. Het gaat dus n...

Lees verder

Culturele en kunstzinnige ontwikkeling

Je ziet ons kunstzinnige en sportieve karakter terug in ons gevarieerde onderwijsaanbod. Dat houdt niet in dat het aantal expressieve vakken wordt uitgebreid, maar dat de kwaliteit van deze lessen wordt verbeterd. Daarnaast willen we alle leerlingen gedur...

Lees verder

Pedagogisch klimaat

De sfeer die de school biedt en waarin het kind opgroeit, is van groot belang. Wij willen kinderen stimuleren om hun mogelijkheden en talenten optimaal te kunnen ontwikkelen. Elk kind ontwikkelt zich op eigen wijze. De school wil daar zoveel mogelijk reke...

Lees verder

Didactische uitgangspunten

Ons motto en onze visie geven we op gevarieerde wijze inhoud. De Klimroos is een kunstzinnige en sportieve basisschool, waarbij het kind centraal staat en welbevinden voorop. Op onze school werken we met het leerstofjaarklassensysteem, waarbinnen gediffe...

Lees verder

Kerndoelen en leerlijnen

Wij hechten veel belang aan een goede beheersing van de basisvaardigheden (lezen, taal, rekenen). Daarnaast willen wij met ons onderwijs zoveel mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden van het kind. Met onze zorgstructuur geven wij de kinderen de nodige b...

Lees verder

Activiteiten en faciliteiten

Op onze school worden veel activiteiten georganiseerd die direct met ons onderwijs te maken hebben. Deze activiteiten ondersteunen het onderwijsaanbod en zorgen voor een brede en sociale ontwikkeling. Er zijn schoolbrede activiteiten en groepsactiviteiten...

Lees verder

Onze zorg voor kinderen

In dit schoolondersteuningsprofiel is vastgelegd hoe wij de ondersteuning van leerlingen invullen. In dit document staat wat de basisondersteuning is, maar vindt u ook de extra ondersteuning die wij kunnen bieden met behulp van samenwe...

Lees verder

Rapport Inspectie van Onderwijs

Ieder jaar bekijkt de onderwijsinspectie of er aanwijzingen zijn dat een school onvoldoende kwaliteit levert. Op basis van een risicoanalyse en eventueel nader onderzoek wordt bepaald hoeveel toezicht een school nodig heeft. Download hier het m...

Lees verder