Onze school

Stichting OBO West-Brabant

Onze school maakt deel uit van de onderwijsstichting OBO. Alle openbare scholen uit de gemeenten Roosendaal, Halderberge, Rucphen, Moerdijk en Drimmelen maken hier deel vanuit.

Het stichtingsbestuur bestuurt op afstand. Dit betekent dat het zich bezighoudt met management met betrekking tot het organiseren van middelen en voorwaarden; materieel, financieel en juridisch. Het bovenschools strategisch beleidsplan is hierin leidend.

Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant werkt vanuit de volgende beloftes:

1. Tevredenheid, veiligheid en welbevinden
Vanuit de kernwaarden van het openbaar onderwijs mag iedereen zichzelf zijn, ongeacht afkomst, levensovertuiging, huidskleur, geaardheid, ondersteuningsbehoefte. Binnen de OBO-scholen voelt iedereen zich welkom. Bij OBO word je erkend, gekend en gehoord.

2. Eigentijdsonderwijs; resultaat op de kernvakken, persoonsvorming, 21e-eeuwse vaardigheden en talentontwikkeling
OBO wil gedurende de komende planperiode naast goede resultaten op de kernvakken nadrukkelijk aandacht besteden aan persoonsvorming, talentontwikkeling en de verdere ontwikkeling van de 21e-eeuwse vaardigheden. Bij OBO is innoveren niet alleen verbeteren, maar ook het vinden van een nieuwe oplossing. Wij innoveren op het gebied van kennis en vaardigheden. OBO verzorgt eigentijds onderwijs.

3. Inbedding in de omgeving
Onze scholen worden goed gefaciliteerd, hebben een belangrijke positie in en een verbinding met de omgeving waarin de school staat. Dit wordt ook als zodanig ervaren door betrokken belanghebbenden. OBO-scholen hebben een belangrijke positie in de omgeving van de school.

4. Werkgeverschap
OBO is een aantrekkelijke werkgever. Hierdoor weten wij ons personeel te boeien en binden. Dit doen wij door het personeel goed te faciliteren, dit komt o.a. tot uiting in loyaliteit bij de medewerkers. Binnen OBO werken wij samen, leren we van en met elkaar.

5. Communicatie
Onze informatievoorziening en structuur is voor alle betrokkenen duidelijk en inzichtelijk. Binnen OBO spreken wij heldere taal en is afspraak ook echt afspraak. Bij OBO communiceren wij transparant en op basis van vertrouwen.

Het bovenschools managementteam is belast met de dagelijkse leiding van Stichting OBO. Samen met de directeuren van de openbare basisscholen vormt zij het directieberaad. De voorzitter geeft vorm en inhoud aan bovenschools onderwijsbeleid en wordt ondersteund door het stafbureau van de stichting. Voor een intern schoolbeleid zijn de directeuren van de scholen afzonderlijk verantwoordelijk.

Terug