Kinderopvang 0-4 en BSO

Kinderopvang 0-4 en BSO

De Klimroos heeft in hetzelfde gebouw een kinderdagopvang, peutergroepen en buitenschoolse opvang (BSO). Het motto ‘Spelen en leren onder 1 dak’ geven we inhoud volgens de visie van De Klimroos. Kinderopvang biedt zowel voor het kind als de ouders veel voordelen. Samen zorgen we ervoor dat de school een ontmoetingsplek in de wijk is waar kinderen met plezier leren en hun vrije tijd besteden.

Verrijking
Goede, professionele kinderopvang is een verrijking voor kinderen. Kinderen doen er andere ervaringen op dan thuis. Zo leren ze met andere kinderen omgaan, samen te delen en spelen en ontdekken ze hun rol binnen de groep. Dat is goed voor de sociale en emotionele ontwikkeling. Ook op motorisch, creatief en cognitief gebied ontwikkelen kinderen spelenderwijs veel vaardigheden en talenten. Bovendien geeft het ‘alleen’ op de opvang/peutergroep zijn kinderen de mogelijkheid om zich zelfstandig te ontplooien. Binnen een veilige en vertrouwde omgeving bouwen kinderen veel zelfvertrouwen op en durven ze op ontdekking uit te gaan.

Voordelen voor ouders
Ouders hebben de mogelijkheid om zonder al te veel geregel en met een gerust gevoel te werken of studeren. Ondertussen hebben de kinderen een plezierige tijd en krijgt het de kans om op ontdekkingstocht te gaan en talenten te ontplooien. Daarnaast is tijdens de opvanguren veel mogelijk. Hierbij staat kwaliteit voorop. Fijn dat alles in ons gebouw mogelijk is.

Voorbereiding op school
Kinderopvang (0-2 en 2-4 jaar) is een goede voorbereiding op de basisschool. Voor kinderen met een taalachterstand bestaat bovendien de mogelijkheid om mee te doen aan diverse educatieve programma’s. De school geeft aan welke ontwikkelingsgebieden en competenties zij belangrijk vindt. Aan de hand daarvan creëert de dagopvang en de BSO een passend activiteitenaanbod. Samen met de school, het team en onze vakleerkrachten bieden we kinderen een doorgaande lijn, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Voor meer informatie klikt u hier. Ouders zijn er uiteraard vrij in om zelf een andere vorm of aanbieder van buitenschoolse opvang te kiezen.

Terug

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165 534287

info@nulldeklimroos.nl