Onze school

Rapport Inspectie van Onderwijs

Ieder jaar bekijkt de onderwijsinspectie of er aanwijzingen zijn dat een school onvoldoende kwaliteit levert. Op basis van een risicoanalyse en eventueel nader onderzoek wordt bepaald hoeveel toezicht een school nodig heeft.

Download hier het meest actuele inspectierapport van De Klimroos.

Wij zijn trots op de goede beoordeling van de onderwijsinspectie en zijn blij dat al onze inspanningen gezien worden.

Contactgegevens Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

Voor vragen over het onderwijs: 088-6696060

Terug