Gebruik verlofmodule

Gebruik verlofmodule

Maandag 18 oktober 2021

Beste ouders/verzorgers,

Graag frissen we de afspraken omtrent het gebruik van de verlofmodule in De Klimroos-app weer even op. 

Alle kinderen op onze school zijn vanaf hun vijfde verjaardag leerplichtig. Dat betekent dat zij vanaf dan verplicht zijn om onderwijs te volgen. In bijzondere omstandigheden kan een kind tijdelijk worden vrijgesteld van de leerplicht. Dat wordt verlof genoemd. 

Redenen voor verlof zijn bijvoorbeeld:
- Een huwelijk van familieleden
- Een verhuizing
- Een jubileum
- Een overlijden
- Een religieuze viering

Wanneer u verlof wil aanvragen, kan dat via de verlofmodule in De Klimroos-app. Pas wanneer uw aanvraag wordt goedgekeurd, heeft uw kind geoorloofd verlof. Als de aanvraag nog niet is beoordeeld op het moment dat u het verlof opneemt, wordt dit geregistreerd als ongeoorloofd verzuim. Zorg dus dat u op tijd bent met uw aanvraag; minstens een week voorafgaand aan de verlofdatum, maar het liefst eerder. De enige uitzondering hierop is een uitvaart.

Geen redenen voor verlof zijn bijvoorbeeld:
- Een periodieke controle bij de tandarts
- Het aanvragen/ophalen van een identiteitskaart
- Verjaardag van broertje(s)/zusje(s)

Wanneer uw kind een medische afspraak heeft die echt niet anders dan onder schooltijd gepland kan worden, neem dan contact op met de leerkracht om het te bespreken. 

Tot slot verzoeken wij u om de verlofaanvraag altijd volledig in te vullen. Om de verlofaanvraag te kunnen beoordelen, is het voor ons noodzakelijk om goed op de hoogte te zijn van de situatie waarvoor u verlof aanvraagt. Door de aanvraag van de nodige informatie te voorzien, kunt u van onze zijde sneller een reactie verwachten. Bij onvoldoende informatie wordt er altijd verder gevraagd. Dit kan tijd kosten.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Vriendelijke groet,
Team De Klimroos


Terug

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165 534287

info@nulldeklimroos.nl