Nieuwe situatie busvervoer

Nieuwe situatie busvervoer

Dinsdag 12 oktober 2021

Beste ouders/verzorgers,

In de informatiebrief van 20 september j.l. lieten wij u onder andere weten samen met Stichting OBO, de gemeente en de busmaatschappij in gesprek te zijn, om te zoeken naar een duurzame oplossing voor de problemen die zich voordoen rondom het busvervoer. Wij zijn blij u te kunnen melden dat we er samen uit zijn gekomen.

In deze brief leest u over de nieuwe situatie van het busvervoer die per a.s. maandag 18 oktober in zal gaan. Leest u de brief a.u.b. goed door.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Voor verdere vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de nieuwbouw werkgroep op nieuwbouw@deklimroos.nl.

Vriendelijke groet,
Team De Klimroos


Terug

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165 534287

info@nulldeklimroos.nl