Extra toelichting schooltijden

Extra toelichting schooltijden

Maandag 7 juni 2021

Beste ouders/verzorgers,

Na bekendmaking van het continurooster dat we volgend schooljaar zullen hanteren, heeft een aantal ouders de school gevraagd om extra informatie hierover te verstrekken. Middels de brief in de bijlage voldoen wij aan dat verzoek.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Vriendelijke groet,
Team De Klimroos


Terug

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165 534287

info@nulldeklimroos.nl